BRUGSANVISNING

Læs brugsanvisningen nøje før brug.

Gem brugsanvisningen, du kan få brug for at læse den igen.

Kun til udvortes brug.

Opbevares utilgængeligt for børn.

1. Hvad VorteFri BOTTLE er, og hvad det anvendes til

2. Det skal du vide, før du begynder at  bruge VorteFri BOTTLE

3. Sådan skal du bruge VorteFri BOTTLE

4. Eventuelle bivirkninger

5. Opbevaring og yderligere oplysninger


1. HVAD VORTEFRI BOTTLE ER, OG HVAD DET ANVENDES

VorteFri BOTTLE er et effektivt middel til at fjerne vorter på hænder, fødder, albue og knæ, hos både børn og voksne. Den unikke formel i VorteFri BOTTLE hjælper kroppen til at udtørre og afstøde vorterne.VorteFri BOTTLE absorberes direkte ind i vorten og efterlader ingen spor på huden. Du kan f.eks. tage strømper på, eller bade, umiddelbart efter brug. VorteFri BOTTLE er et svensk patenteret og CE-mærket medicinsk udstyr, der er biologisk nedbrydeligt. VorteFri BOTTLE er selvkonserverende. Ved korrekt brug giver VorteFri BOTTLE hverken ar eller infektioner. En flaske VorteFri BOTTLE rækker til ca. 30 behandlinger af 1-5 vorter.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE VORTEFRI BOTTLE

2.1 BRUG IKKE VORTEFRI BOTTLE

 • Brug ikke VorteFri BOTTLE på ansigtsvorter, kønsvorter, vandvorter, modermærker, ligtorne, hård hud eller andre hudforandringer. Kontakt din læge i tilfælde af tvivl om diagnosen.
 • Brug ikke plaster sammen med VorteFri BOTTLE. Der kan opstå ømhed eller hudskader ved brug af plaster. Se punkt 4. EVENTUELLE BIVIRKNINGER.
 • Brug ikke VorteFri BOTTLE, hvis den behandlede vorte bliver øm eller bløder, eller huden bliver irriteret eller får sår. Hold pause med behandlingen indtil huden igen er normal.
 • Brug ikke VorteFri BOTTLE i kombination med andre metoder til at fjerne vorter.
 • Brug ikke VorteFri BOTTLE hvis du er allergisk over for nogle af indholdsstofferne, se 5. OPBEVARING OG YDERLIGERE OPLYSNINGER.

2.2 ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER

VorteFri BOTTLE er ætsende med irriterende og stærk lugt. Må ikke drikkes eller indåndes. Opbevares utilgængeligt for børn.
Brug ikke for meget! Hvis der påføres for meget eller hvis det anvendes forkert kan det forårsage smerter og hudskader. Se punkt 4.

EVENTUELLE BIVIRKNINGER.

 • Hvis du bruger for meget, eller ved et uheld kommer til at spilde VorteFri BOTTLE på huden, skal du øjeblikkeligt skylle huden med rigelig vand for at mindske skader på huden.
 • Hvis det kommer i øjnene, skal du straks skylle med lunkent vand og gentage i min. 15 minutter og kontakte læge eller skadestue.

Vær særlig forsigtig ved behandling af steder med tynd hud, f.eks. hos små børn eller på håndryggen. Se punkt 3.1 DOSERING OG ANVENDELSE og 3.2 BEHANDLING AF BØRN.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE VORTEFRI BOTTLE

3.1 DOSERING OG ANVENDELSE

Der skal kun bruges ganske lidt af opløsningen, for at VorteFri BOTTLEer virksomt. Læs vejledningen nedenfor omhyggeligt da opløsningen er ætsende. Anvend kun de vatpinde der er vedlagt i pakningen. Vær omhyggelig med at placere flasken således at der ikke spildes ved brug.

Hold ikke flasken i hånden under behandlingen. Stil flasken på en vask eller lignende. Spild kan medføre skader på hud, malede overflader, tekstiler el.lign. Skru hætten godt på efter brug. Brugte vatpinde skylles med vand, før de smides ud.

Dyp vatpinden i VorteFri BOTTLE, og stryg den omhyggeligt af mod flaskens kant. Vatpinden skal kun være fugtet.

Tryk vatpinden let mod vorten i et sekund og gentag en til to gange. Pas på ikke at ramme huden rundt om.

For et vellykket resultat skal du behandle regelmæssigt én gang om ugen, indtil vorten er væk, da processen ellers stopper. Hvis behandlingen er uregelmæssig tager hele processen længere tid.

Efter 4-5 behandlinger kan gamle og/eller store vorter hos voksne behandles hver 5. dag, hvis huden ikke er irriteret. Brug ikke for meget.

Ved behandling af vorter på tynd hud kan det være nok at bruge en mindre mængde af opløsningen. Tør overskydende opløsning af vatpinden på et stykke blødt papir før brug. Du kan behandle sådanne steder mindre hyppigt, f.eks. hver anden eller tredje uge. Ved behandling af mange vorter skal du starte med at behandle et par stykker i to uger. Hvis huden er upåvirket, kan du fortsætte med resten af vorterne. Flere små vorter kan behandles på en gang, uden at vatpinden på ny skal dyppes i VorteFri BOTTLE (et dyp rækker til 1-5 vorter, nogle gange flere afhængigt af størrelsen). Begynd med de største vorter.

Sørg for at holde vorten blød mellem behandlingerne ved at smøre den med almindelig fugtighedscreme eller olie. På den måde kan vorteresterne lettere komme ud.

Vorten kan i begyndelsen af behandlingen blive hvid og vokse lidt udad, inden den begynder at udtørre. Når vorten udvider sig, kan den omgivende hud blive øm. Sørg for at der ikke er hud, som ligger over vorten og forhindrer vorten i at blive afstødt. Se nedenfor.

Hvis vorten er øm, eller hvis det dunker i den, kan det skyldes, at du har brugt for meget VorteFri BOTTLE. Se punkt 2.1 BRUG IKKEVORTEFRI BOTTLE. Det kan også skyldes at vorten ikke kan komme op/ud gennem huden over vorten. Hvis huden ligger som et låg over vorten, skal man lave en åbning i huden, f.eks. med en pincet, så vorten kan komme ud. Hvis du har en gammel eller hård vorte, skal du gøre huden blød før du bruger VorteFri BOTTLE ved at lægge området i varmt vand indtil huden er blød. Pil eller ryk huden på vorten op. Anvend f.eks. en pincet. Ved tyk hud på indadgående fodvorter kan man forsigtigt fjerne den hårde hud. På neglebåndsvorter kan det være nødvendigt at lave et lille hul i det yderste af huden, så VorteFri BOTTLE kan trænge ind i vorten. Du må ikke file på vorterne. Vorterne kan blive ømme, og der kommer ny hård hud på vorterne.

Efter nogle få behandlinger kan man ofte se sorte prikker i vorterne. Det er små blodkar, som forsyner vorten med blod. Det er tegn på, at vorten er på vej til at forsvinde, og behandlingen skal fortsættes, indtil de sorte prikker og vorten er helt væk. Nogle gange kan de sorte prikker bløde lidt, hvis du skraber på vorten. Vent nogle minutter med at påføre VorteFri BOTTLE, indtil blødningen er stoppet, da det ellers kan svide. Hvis det svider, kan du komme koldt vand på for at lindre ubehaget.

3.2 BEHANDLING AF BØRN

Børn bør altid behandles af en voksen. Følg nøje 3.1 DOSERING OG ANVENDELSE, da opløsningen er ætsende. Små børn har blød og tynd hud. Anvend kun lidt VorteFri BOTTLE på vorter hos børn. Et dyp i opløsningen rækker til flere vorter. Vorterne er typisk væk efter 2-3 behandlinger.

Børn under 4 år kan behandles med VorteFri BOTTLE, men kontroller altid, at det virkelig er en vorte og ikke en anden type hudforandring. Rådfør dig med din læge eller sundhedsplejerske før behandlingen. For børn under 4 år er det ekstra vigtigt at reducere doseringen og behandle mindre hyppigt, f.eks. hver anden eller tredje uge.

 • Tør altid overskydende opløsning af vatpinden på et stykke blødt papir, før du dupper vorten let en til to gange.
 • Pas på ikke at røre huden rundt om.
 • Hvis barnet kan komme til at slikke på vorten, kan man vaske det behandlede område efter påføringen, eftersom VorteFri BOTTLE trænger ind i vorten med det samme.
 • Hvis det svider eller stikker under behandlingen, skal du skylle vorten med koldt vand og ikke påføre mere VorteFri BOTTLE. Det er allerede trængt ind i vorten.

3.3 BEHANDLING AF PERSONER MED DIABETES

Diabetikere må kun anvende VorteFri BOTTLE på frisk hud, som er uskadet og upåvirket af sygdommen, og de skal være ekstra forsigtige. Ved problemer skal du altid rådføre dig med din læge, sygeplejerske eller fodterapeut.

3.4 HVOR LÆNGE SKAL MAN ANVENDE VORTEFRI BOTTLE?

VorteFri BOTTLE er meget effektiv – de fleste vorter forsvinder og kommer ikke igen. Nogle gange kan nye vorter, der har ligget under huden, dukke op, når du begynder at bruge VorteFri BOTTLE.

Vorter kan være meget forskellige og det kan derfor variere, hvor lang tid det tager at fjerne dem. Det kræver normalt 5-15 behandlinger, men det kan også tage kortere eller længere tid. Der er nogle faktorer, der påvirker, hvor lang tid du skal behandle dine vorter, før de forsvinder. Det er f.eks. din alder, hvilken type vorte det er, dit immunforsvar, hvor vorten sidder, og hvor længe du har haft den. Nedsat immunforsvar og medicinering med f.eks. kortison kan gøre, at det tager længere tid at komme af med vorterne. Det er oftest lettere at fjerne nye vorter end gamle vorter. Vorter på børn er ofte lettere at fjerne end vorter på voksne. Ved indadgående fodvorter eller neglebåndsvorter, som har siddet i mange år, kan det tage lang tid, før man kan se en tydelig effekt af behandlingen, og det tager væsentlig længere tid, inden vorten er helt væk.

3.5 HVORNÅR SKAL JEG STOPPE MED AT ANVENDE VORTEFRI BOTTLE?

Du skal stoppe med at bruge VorteFri BOTTLE, når du ikke kan se flere sorte prikker, eller hvis vorten er faldet af, skrumpet væk, eller der er en fordybning, hvor vorten har været. Huden bliver med tiden normal. Hvis man fortsætter behandlingen for længe, efter at vorten er væk, kan huden blive let rosa og lidt fugtig. Stop da øjeblikkeligt med at bruge VorteFri BOTTLE. Kontroller efter et par uger, hvor vorten har været. Hvis der er vorterester tilbage, er der en lille prik. Hvis det er tilfældet skal du genoptage behandlingen med VorteFri BOTTLE.

3.6 VED GRAVIDITET OG AMNING

Der findes ingen kendt risiko ved brug af VorteFri BOTTLE under graviditet og amning.

4. EVENTUELLE BIVIRKNINGER

VorteFri BOTTLE indeholder en stærk syre, som kan medføre skader på huden ved påføring af for meget opløsning eller ved forkert brug. Se punkt 2.1 ANVEND IKKE VORTEFRI BOTTLE. Følg anvisningerne i punkt 3.1 DOSERING OG ANVENDELSE for at undgå skader på huden. Der kan opstå midlertidige, ikke alvorlige bivirkninger på det hudområde hvor VorteFri BOTTLE er anvendt, f.eks. sviden, smerte, rødme, brændende fornemmelse i huden eller blødning fra små blodkar. Hold pause med VorteFri BOTTLE indtil huden igen er normal. Ved brug af for meget opløsning, forkert brug eller spild, kan der opstå større hudreaktioner, f.eks. blister, sår, mørk pigmentering i huden, kemisk forbrænding, betændelse, vævsdød eller ar. Det beskadigede hudområde skal holdes rent for at undgå infektion. Stop behandlingen og ved alvorlige hudskader kontakt en læge.

VorteFri BOTTLE har en stærk lugt og kan irriterer åndedrætsorganer og øjne. Lugt ikke til indholdet i flasken. Bivirkninger kan være f.eks. irritation af åndedrætssystemet og/eller irritation af svælg, løbende næse, løbende øjne eller besvær med at trække vejret.

Der er rapporteret enkelte tilfælde af allergiske reaktioner, f.eks. rødme, udslæt og kløe.

5. OPBEVARING OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares ved stuetemperatur (15-25 °C) og ikke i direkte sollys.

Indhold: Farveløs til let brunlig opløsning (myresyre, vand, glycerol og citronolie).

En pakning indeholder: Glasflaske med børnesikret beskyttelseshætte, brugsanvisning og vatpinde til påføring.

Holdbarhed: Se datomærkning på flasken og emballagen.Denne brugsanvisning blev senest revideret april 2019.