VorteFri FREEZE excel brugsanvisning

FJERNER VORTER EFFEKTIVT

Brugsanvisning

Læs brugsanvisningen grundigt før brug. Behold brugsanvisningen da du kan få behov for at læse den igen.

1. INDLEDNING

VorteFri FREEZE excel er en hurtig hjemmebehandling, som effektivt fjerner vorter på hænder, arme og fødder. Dette er den første hjemmebehandling med dinitrogenoxid, en meget kold gas. Ved hjælp af Ultra Freeze Technology™ fryses vorten ved -80°C, og kulden når ned i de dybeste lag af vorten.

VorteFri FREEZE excel har en meget lav starttemperatur (-80°C), som bibeholdes under anvendelsen. VorteFri FREEZE excel er den koldeste frysebehandling til hjemmebrug. VorteFri FREEZE excel er derfor mere effektiv.

VorteFri FREEZE excel er et højteknologisk udstyr, som er hurtigt og nemt at anvende. Behandlingen kan anvendes til voksne og børn over 4 år.

VorteFri FREEZE excel er medicinsk udstyr.

2. HVAD DU BØR VIDE FØR OG EFTER BEHANDLING

Anvend ikke VorteFri FREEZE excel

 • til børn under 4 år
 • på ansigt, lyske, kønsdele, hovedbund og slimhinder
 • på rask hud (hud uden vorter)
 • på vorter, der findes på følsom hud og vær ekstra forsigtig ved behandling på områder med tynd hud (fx omkring led)
 • hvis vorten og/eller huden omkring bløder eller er åben, er irriteret, kløende, betændt eller rød
 • hvis du er usikker på om væksten er en almindelig vorte. Spørg en læge inden brug
 • på skønhedspletter, ligtorne, vabler eller andre hudskader, eller noget, der kan være hudkræft (melanoma)
 • på væskefyldte blærer på huden (kaldet molluscum contagiosum/molluskler eller vandvorter) eller andre blærer og blister
 • hvis du har diabetes eller har problemer med blodcirkulationen eller blodpropper
 • på vorter i klynge eller på flere vorter samtidig, hvis vorterne sidder tættere sammen end 3 cm. Behandl en vorte og vent 14 dage, før du behandler den næste vorte
 • Hvis du er gravid eller ammer, skal du rådføre dig med din læge om du kan anvendes dette produkt

Forsigtighedsregler:

 • Må ikke inhaleres. Kun til udvortes brug. Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Må ikke påføres i længere tid end 15 sekunder på tynd hud (hænder, fingre, tæer, top/siden af fødder og arme), eller 40 sekunder på tyk, forhornet hud (fodsålerne). Overdreven eller ukorrekt brug kan medføre smerter og skade på hud og nerver.
 • VorteFri FREEZE excel skal anvendes af en voksen ved behandling af vorter på børn.
 • Nitrogenoxid er en gas, som hverken er giftig eller brændbar, men kan medvirke til antændelse i tilfælde af brand. Må ikke udsættes for varme/gnister/åben ild/varme overflader. Anvendelse i nærheden af rygning og åben ild frarådes.
 • Beholder under tryk. Kan eksplodere hvis den bliver opvarmet. Må ikke punkteres eller brændes, selv ikke efter brug – produktet er under højt tryk og kan ikke åbnes.

For det bedste resultat med fodvorter

Hård hud oven på vorten gør frysningen vanskeligere. For det bedste resultat med fodvorter:

 • Sæt området med vorten i blød i lunkent vand indtil huden er blød.
 • Fjern forsigtigt overliggende hud på indadgående fodvorter med f.eks. en fodfil.
 • Sørg for at vorten og huden omkring er helt tør før behandlingen.
 • Du må ikke file på selve vorten. Vorten kan blive øm, og der vil komme ny hård hud på vorten.

 

Efter brug af VorteFri FREEZE excel

Brug af VorteFri FREEZE excel kan give en prikkende følelse og huden kan blive øm og irriteret. Disse virkninger bør forsvinde efter nogle få timer. Umiddelbart efter behandlingen vil det behandlede hudområde blive hvidt. Efter lidt tid vil huden få sin normale farve igen, og vorten vil være rød.

Indenfor få minutter til flere dage efter behandlingen kan der komme en vabel, i nogle tilfælde blodfyldt. Det er normalt efter frysebehandling og sædvanligvis et tegn på, at behandlingen var en succes. Forsøg ikke at stikke hul på vablen. Om nødvendigt kan du dække vablen med en steril bandage. Hvis vablen er åben, desinficer grundigt.

Den behandlede vorte vil langsomt forsvinde i løbet af 10 til 14 dage. Det kan dog tage længere tid for huden at hele fuldstændig.

Hvis vorten findes på fodsålen, kan det gøre ondt at gå på den. For at lindre smerten, kan man anvende et rundt aflastende ligtorneplaster uden syre.

 • Pil ikke i det behandlede område og forsøg ikke at rive vorten af!
 • Hold det behandlede område rent og desinficer hvis nødvendigt.

Dette er vigtigt for at undgå infektion i den behandlede hud.

 • Man kan bade lige efter behandlingen.

Er det nødvendigt at gentage behandlingen?

VorteFri FREEZE excel er meget effektiv – vortens indre vil hurtigt blive ramt og blive ødelagt på grund af den lave temperatur. Normalt er én behandling nok. For gamle eller store vorter kan det være nødvendigt med mere end en behandling, særligt hvis det er på fodsålen.

Vorten vil langsomt forsvinde i løbet af 10-14 dage. Hvis vorten, eller dele af vorten, ikke forsvinder indenfor 14 dage, bør du gentage behandlingen og trin 1, 2 og 3. Se afsnit 6 SÅDAN ANVENDER DU VORTEFRI FREEZE EXCEL.

Kontakt din læge:

 • hvis du eller dit barn får uventede bivirkninger
 • hvis vorten ikke heler
 • hvis vorten ikke er forsvundet efter 3 behandlinger på tynd hud (fx hænder og arme) og 4 behandlinger på tyk hud (fx fodsåler), og der er brug for yderligere behandling.

3. MULIGE BIVIRKNINGER

Mulige bivirkninger omfatter

 • Vabler (muligvis blodvabler) rundt om det behandlede område – dette varierer fra tilfælde til tilfælde. Se afsnit 2 ”Efter brug af VorteFri FREEZE excel
 • Huden mister sin farve, kaldet ”depigmentering”
 • Mindre forbrændinger og ardannelse
 • Risiko for hud-/nerveskade (i tilfælde af overeksponering)
 • Forbigående føleforstyrrelser (prikkende og stikkende følelse)

4. OPBEVARING AF VORTEFRI FREEZE EXCEL

Før første brug

 • Opbevares tørt og køligt (mellem 5 – 25°C). Skal beskyttes mod sollys.
 • Må ikke opbevares i fryser.
 • Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Må ikke opbevares i biler, campingvogne eller andre steder der bliver varme. En for høj temperatur vil beskadige beholderen og ødelægge den permanent.

Efter hver brug

 • Sæt hætten på efter brug og opbevar i køleskab – det vil give VorteFri FREEZE excel en længere holdbarhed og øge antallet af doser, der kan anvendes.
 • Må ikke opbevares i fryser.
 • Efter aktivering må beholderen ikke udsættes for temperaturer over 35°C, da det vil aktivere en sikkerhedsmekanisme, som ødelægger beholderen permanent.
 • Vent to minutter efter brug, og kasser derefter engangsspidsen og sæt en ny spids i. VorteFri FREEZE excel er nu klar til næste brug.
 • Brug kun en fugtig klud, hvis du skal rengøre plastbeholderen.

5. YDERLIGERE INFORMATION

Pakning og udløbsdato

 • En pakning indeholder en VorteFri FREEZE excel beholder (14,3 g flydende dinitrogenoxid) , 9 engangsspidser og en brugsanvisning.
 • Ved brug af 2 sekunder til klargøring pr. behandling, er der i alt til 9 behandlinger.
 • Holdbarhed i køleskab efter aktivering: 3 måneder.
 • Brug ikke dette produkt efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 • Bortskaf den tomme beholder efter de lokale regler for bortskaffelse af affald.

Hvad skal du gøre hvis produktet er tomt eller beskadiget:

 • Hvis du ikke ser rim eller frostrøg efter vellykket aktivering og klargøring (Se afsnit 6 SÅDAN ANVENDER DU VORTEFRI FREEZE EXCEL) er beholderen tom for gas – brug en ny VorteFri FREEZE excel.
 • Hvis der er en konstant susende lyd efter aktivering af produktet og alt gas flyder ud, er beholderen defekt. Forsøg ikke selv at åbne eller reparere produktet, selv ikke hvis du mener at beholderen er tom. Returner produktet til butikken.

6. SÅDAN ANVENDER DU VORTEFRI FREEZE EXCEL

! LÆS FØLGENDE FØR DU PÅBEGYNDER BEHANDLINGEN