VorteFri Pen brugsanvisning


BRUGSANVISNING

Læs brugsanvisningen nøje før brug.

Gem brugsanvisningen, du kan få brug for at læse den igen.

Kun til udvortes brug.

Opbevares utilgængeligt for børn.

1. Hvad VorteFri PEN er, og hvad den anvendes til

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge VorteFri PEN

3. Sådan skal du bruge VorteFri PEN

4. Eventuelle bivirkninger

5. Opbevaring og yderligere oplysninger


1. HVAD VORTEFRI PEN ER, OG HVAD DEN ANVENDES TIL

VorteFri PEN er et effektivt middel til at fjerne vorter på hænder, fødder, albuer og knæ, hos både voksne og børn. Den unikke sammensætning i VorteFri PEN hjælper kroppen til at udtørre og afstøde vorterne. VorteFri PEN absorberes direkte ind i vorten og efterlader ingen spor på huden. Du kan f.eks. tage strømper på, eller bade, umiddelbart efter brug.

VorteFri PEN er svensk patenteret og CE mærket medicinsk udstyr, der er biologisk nedbrydeligt. Opløsningen er selvkonserverende. Ved korrekt brug giver VorteFri PEN hverken ar eller infektioner. Indholdet i VorteFri PEN rækker til cirka 30 behandlinger.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE VORTEFRI PEN

2.1 BRUG IKKE VORTEFRI BOTTLE

 • Brug ikke VorteFri PEN på ansigtsvorter, kønsvorter, vandvorter, modermærker, ligtorne, hård hud eller andre hudforandringer.
 • Dæk ikke vorten med et plaster efter behandling med VorteFri PEN. Brug af plaster efter behandling kan medføre skader på huden, se punkt 4. MULIGE BIVIRKNINGER.
 • Brug ikke VorteFri PEN, hvis den behandlede vorte bliver øm eller bløder, eller huden bliver irriteret eller får sår. Hold pause med behandlingen indtil huden igen er normal.
 • Brug ikke VorteFri PEN i kombination med andre metoder til at fjerne vorter.
 • Brug ikke VorteFri PEN hvis du er allergisk over for nogle af indholdsstofferne, se punkt 5. OPBEVARING OG YDERLIGERE OPLYSNINGER.

2.2 ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER

VorteFri PEN er ætsende med irriterende og stærk lugt. Må ikke indåndes. Kun til udvortes brug. Opbevares utilgængeligt for børn.
Brug ikke for meget! For meget opløsning eller forkert anvendelse kan medføre smerter og hudskader. Se punkt 4. EVENTUELLE BIVIRKNINGER.

 • Hvis du bruger for meget, eller ved et uheld kommer til at påføre opløsningen på den omkringliggende hud, skal du øjeblikkeligt skylle huden med rigeligt vand, for at mindske skader på huden.
 • Hvis det kommer i øjnene, skal du skylle med rigeligt lunkent vand i min. 15 minutter og kontakte læge eller skadestue.

Vær særlig forsigtig ved behandling af steder med tynd, sart hud, f.eks. hos børn eller på håndryggen. Se punkt 3.1 DOSERING OG ANVENDELSE og 3.2 BEHANDLING AF BØRN.

Pennen må ikke ødelægges (må ikke åbnes, skæres i eller laves hul i).

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE VORTEFRI PEN

3.1 DOSERING OG ANVENDELSE

Der skal kun bruges ganske lidt af opløsningen, for at VorteFri PEN er virksomt. Læs vejledningen nedenfor omhyggeligt da opløsningen er ætsende. For at undgå at få opløsningen på huden omkring vorten, hold pennen omhyggeligt med et fast greb ved påføring. Sæt hætten korrekt på efter brug.

Pennen afgiver en lille mængde farveløs væske, når spidsen trykkes mod vorten. Pennen kan opleves som tør. Pennen er designet således, at kun den nødvendige mængde opløsning til behandling af vorten, kommer ud. For at teste, at pennen virker, holder du spidsen af pennen mod et stykke papir. Du vil se et fugtigt aftryk på papiret. Du vil også opleve en skarp lugt fra produktet, når du fjerner hætten.

Åbnes ved at dreje på hætten til den orange streg på pennen er ud for hakket i hætten. Når de er på linje, kan hætten sikkert tages af pennen. For at lukke hætten, sæt den på pennen og drej til lukket position. Se figur 1 ovenfor.

Påføring:

 • Hold spidsen af pennen let mod vorten, og påfør opløsningen på vortens overflade 
 • Påfør kun på selve vorten. Dæk hele vorten (illustration A)
 • På store vorter tiltes pennen (illustration B)
 • Hold spidsen mod vorten i 3 sekunder
 • Må ikke påføres på rask hud
 • Der behandles regelmæssigt en gang om ugen, indtil vorten er fuldstændig forsvundet.


Ved behandling af vorter på tynd hud (f.eks. på oversiden af hænder/fødder/fingre), kan det være tilstrækkeligt med en enkelt påføring hver anden eller tredje uge. Ved større, gamle vorter, fodvorter og vorter med et tykt hudlag over, kan en hyppigere påføring være nødvendig. Hvis vorten ikke responderer på en ugentlig behandling, behandles der to gange ugentligt eller hver anden dag, så længe huden ikke bliver irriteret.

PÅFØR IKKE FOR MEGET - påfør kun i op til 3 sekunder og kun på selve vorten.

Hvis du mærker en brændende følelse eller irritation (rødme, snurren, stikken) skal behandlingen stoppes, og se under pkt. 4 MULIGE BIVIRKNINGER. Behandlingen bør ikke genoptages, før irritationen er forsvundet.

Hvis vorten ikke forsvinder, skal du kontakte din læge.

Ved behandling af mange vorter skal du starte med at behandle et par stykker i nogle uger. Hvis huden er upåvirket, kan du fortsætte med resten af vorterne.

Sørg for at holde vorten blød mellem behandlingerne ved at smøre den med almindelig fugtighedscreme eller olie. På den måde kan vorteresterne lettere komme ud.

Vorten kan i begyndelsen blive hvid og vokse lidt udad, inden den begynder at udtørre. Når vorten udvider sig, kan den omgivende hud blive øm. Sørg for at der ikke er hud, som ligger over vorten og forhindrer vorten i at blive afstødt. Se nedenfor. Hvis vorten er øm, eller hvis det dunker i den, kan det skyldes, at du har brugt for meget opløsning. Se punkt 2.1 BRUG IKKE VORTEFRI PEN. Det kan også skyldes at vorten ikke kan komme op/ud gennem huden over vorten. Hvis huden ligger som et låg over vorten, skal man lave en åbning i huden, f.eks. med en pincet, så vorten kan komme ud. Hvis du har en gammel eller hård vorte, skal du gøre huden blød ved at lægge området i varmt vand indtil huden er blød. Pil huden på vorten op f.eks. med en pincet. Ved tyk hud på indadgående fodvorter kan man forsigtigt fjerne den hårde hud. På neglebåndsvorter kan det være nødvendigt at lave et lille hul i det yderste af huden, så opløsningen kan trænge ind i vorten. Du må ikke file på vorterne uden anbefaling fra sundhedspersonale. Vorterne kan blive ømme, og der kommer ny hård hud på vorterne.

Efter nogle få behandlinger kan man ofte se sorte prikker i vorterne. Det er små blodkar, som forsyner vorten med blod. Det er tegn på, at vorten er på vej til at forsvinde, og behandlingen skal fortsættes, indtil de sorte prikker og vorten er helt væk. Nogle gange kan de sorte prikker bløde lidt, hvis du skraber på vorten. Vent nogle minutter med at påføre opløsningen, indtil blødningen er stoppet, da det ellers kan svide. Hvis det svider, kan du komme koldt vand på for at lindre ubehaget.

3.2 BEHANDLING AF BØRN

Børn bør altid behandles af en voksen. Følg nøje 3.1 DOSERING OG ANVENDELSE, da opløsningen er ætsende. Små børn har blød og tynd hud. Anvend kun lidt VorteFri PEN på vorter hos børn. Vorterne er typisk væk efter 2-3 behandlinger.

Børn under 4 år kan behandles med VorteFri PEN, men kontroller altid, at det virkelig er en vorte og ikke en anden type hudforandring. Rådfør dig med din læge eller sundhedsplejerske før behandlingen. Til børn under 4 år er det særligt vigtigt at vurdere behandlingsstedet (børn har blød, tynd hud) og at reducere behandlingsfrekvensen. Det anbefales at behandle mindre hyppigt, f.eks. hver anden eller tredje uge.

 • Hold spidsen af pennen let mod vorten en gang i 3 sekunder, og påfør opløsningen på vortens overflade.
 • Pas på ikke at røre huden rundt om.
 • Hvis barnet kan komme til at slikke på vorten, kan man vaske det behandlede område med vand, eftersom opløsningen trænger ind i vorten med det samme.
 • Hvis det svider eller stikker under behandlingen, skal du skylle vorten med koldt vand og ikke påføre mere VorteFri PEN. Det er allerede trængt ind i vorten.

Hvis barnet mærker en brændende følelse eller irritation (rødme, snurren, stikken) skal behandlingen stoppes, og se under pkt. 4 MULIGE BIVIRKNINGER. Behandlingen bør ikke genoptages, før irritationen er forsvundet.

3.3 BEHANDLING AF PERSONER MED DIABETES

Diabetikere må kun anvende VorteFri PEN på frisk hud, som er uskadet og upåvirket af sygdommen, og de skal være ekstra forsigtige. Ved problemer skal du altid rådføre dig med din læge/sygeplejerske eller fodterapeut.

3.4 HVOR LÆNGE SKAL MAN ANVENDE VORTEFRI PEN?

VorteFri PEN er meget effektiv – de fleste vorter forsvinder og kommer ikke igen. Nogle gange kan vorter, der har ligget under huden, dukke op, når du begynder at behandle.
Vorter kan være meget forskellige og det kan derfor variere, hvor lang tid det tager at fjerne dem. Det kræver normalt 5-15 behandlinger, men det kan også tage kortere eller længere tid. Der er nogle faktorer, der påvirker, hvor lang tid du skal behandle dine vorter, før de forsvinder. Det er f.eks. din alder, hvilken type vorte det er, dit immunforsvar, hvor vorten sidder, og hvor længe du har haft den. Nedsat immunforsvar og medicinering med f.eks. kortison kan gøre, at det tager længere tid at komme af med vorterne. Det er oftest lettere at fjerne nye vorter end gamle vorter. Vorter på børn er ofte lettere at fjerne end vorter på voksne. Ved indadgående fodvorter eller neglebåndsvorter, som har siddet i mange år, kan det tage lang tid, før man kan se en tydelig effekt af behandlingen, og det tager væsentlig længere tid, inden vorten er helt væk.

3.5 HVORNÅR SKAL JEG STOPPE MED AT ANVENDE VORTEFRI PEN?

Du skal stoppe med at bruge VorteFri PEN, når du ikke kan se flere sorte prikker, eller hvis vorten er faldet af, skrumpet væk, eller der er en fordybning, hvor vorten har været. Huden bliver med tiden normal. Hvis man fortsætter behandlingen for længe, efter at vorten er væk, kan huden blive let rosa og lidt fugtig. Stop da øjeblikkeligt med at bruge VorteFri PEN. Kontroller efter et par uger, hvor vorten har været. Hvis der er vorterester tilbage, er der en lille prik. Hvis det er tilfældet, skal du behandle med VorteFri PEN et par gange til.

3.6 GRAVIDITET OG AMNING

Der findes ingen kendt risiko ved brug af VorteFri PEN under graviditet og amning.

4. MULIGE BIVIRKNINGER

VorteFri PEN indeholder en stærk syre. Hvis opløsningen anvendes i for store mængder, eller anvendes forkert, kan det medføre skader på huden. Se punkt 2.1 BRUG IKKE VORTEFRI PEN. Følg anvisningerne i punkt 3.1 DOSERING OG ANVENDELSE for at undgå skader på huden.

Der kan opstå midlertidige, ikke alvorlige bivirkninger på det hudområde hvor VorteFri PEN er anvendt, f.eks. sviden, smerte, rødme, brændende fornemmelse i huden eller blødning fra små blodkar. Hold pause med VorteFri PEN indtil huden igen er normal. Hvis opløsningen anvendes i for store mængder, eller anvendes forkert, kan der opstå svære hudreaktioner, f.eks. blister, sår, mørk pigmentering i huden, kemisk forbrænding, betændelse, vævsdød eller ar. Det beskadigede hudområde skal holdes rent for at undgå infektion. Stop behandlingen og ved alvorlige hudskader kontakt en læge.

VorteFri PEN har en stærk lugt og kan irritere åndedrætsorganer og øjne. Lugt ikke til indholdet i pennen. Bivirkninger kan være f.eks. irritation af åndedrætssystemet og/eller irritation af svælg, løbende næse, løbende øjne eller besvær med at trække vejret.
Der er rapporteret enkelte tilfælde af allergiske reaktioner, f.eks. rødme, udslæt og kløe.

5. OPBEVARING OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares ved 15-25°C, helst stående med hætten nedad.

Indhold: Farveløs til let brun opløsning (myresyre, vand, glycerol og citronolie).

En pakning indeholder: Påføringspen med hætte og brugsanvisning. Hætten har en to-trins åbningsfunktion, se 3.1 DOSERING OG ANVENDELSE.

Holdbarhed: Se udløbsdato på pen og æske. Holdbar 6 måneder efter åbning.Denne brugsanvisning blev senest revideret juli 2018.